10 Tips voor omgang met ouders
05 september 2023 
in Ouders

10 Tips voor omgang met ouders

‘Ouders’ krijg je er als coach gratis bij. Wees voorzichtig met in hokjes plaatsen, maar er zijn enkele veel voorkomende stereotypen.

De ‘superouder’ is tevreden en altijd bereid om mee te helpen. De ‘overactieve ouder’ is te veel betrokken, beïnvloedt spelers en scheidsrechter. De ‘hockey ouder’ heeft zelf gehockeyd, bemoeit zich met de coaching. De ‘prestatie-ouder’ wil dat zijn kind de beste is. De ‘asociale ouder’ leeft zich niet in andermans kinderen in. De ‘passieve ouder’ corrigeert het eigen kind niet. De ‘afwezige ouder’ komt nooit kijken.

Om te voorkomen dat je dit ‘team van ouders’ moet coachen, organiseer je aan het begin van het seizoen een bijeenkomst.

1. Vertel wat jij doet.
 Wat leren de kinderen op de training, hoe gaat het met de wedstrijden, posities en wisselbeleid en wat is jouw stijl, jouw wijze van het benaderen van spelers;

2. Praktische afspraken ‘buiten de lijnen’.
 Neem deze met ze door: wedstrijd en training, voor- en nabespreking, te laat komen en afmelden, uit en thuis spelen, vervoer, douchen, kleding;

3. Omgangsregels ‘binnen en buiten de lijnen’. 
 Neem ook deze met ze door. Leg uit wanneer en hoe je beloont en bestraft: niet afmelden of niet trainen zonder opgave van redenen is volgende keer wissel staan;

4. Betrek ouders bij randzaken.
 Dit versterkt de relatie tussen jou en de spelers. Leg uit wat ouders kunnen doen. Maak meteen duidelijke afspraken. Rijden naar uitwedstrijden ‘(rijschema), bardienst, drinken halen in de rust, de waterflessen beheren, een verslag van de wedstrijd maken voor de website, foto’s of filmpjes maken, scheidsrechter zijn;

5. Gewenst gedrag langs de lijn. 
Leg uit welk gedrag je van ze verlangt. Je bent blij met ouders die hun kind stimuleren om naar training en wedstrijd te gaan. Die regelmatig de wedstrijden bijwonen om het kind te motiveren. Die positief en plezierig aanmoedigen – niet alleen hun eigen kind maar het hele team. Die helpen met leren winnen en verliezen. Die complimenten geven en troosten;

6. Ongewenst gedrag langs de lijn. 
Leg duidelijk uit wat ze niet moeten doen en waarom niet. Bemoeien met de opstelling (de coach is de baas), mee coachen of instructies geven (kinderen weten niet naar wie ze moeten luisteren), het veld oplopen om een veter te strikken (verstoort de wedstrijd), eigen kind belonen door bijvoorbeeld geld te beloven als deze een doelpunt maakt (verkeerde motivatie), eigen kind straffen of belachelijk maken als het een fout maakt;

7. Als afspraken niet genoeg zijn. 
Geef ouders elke week een beetje aandacht. Maak een praatje, zo voelen ze zich betrokken bij de club. Gebruik die gesprekjes als thermometer om in te schatten waarom een speler mogelijk iets minder presteert. Hou na twee of drie maanden met elke ouder een tien-minuten gesprek. Vertel hoe het met hun kind gaat, hoe het vordert, vraag naar bijzonderheden, andere hobby’s, broertjes of zusjes. Is er een reden waarom hij vaak laat op de training komt?

8. Betrek ze zo nodig nog meer. 
Blijven ouders zich hardnekkig bemoeien met het spel? Overweeg een wekelijkse bespreking. Roep ze na de bespreking met de spelers de kleedkamer binnen, betrek ze bij waar jij mee bezig bent. Wil jij vandaag enkele aanvallers en verdedigers van positie laten wisselen zodat ze wat meer begrip voor elkaars rol krijgen? Leg uit dat ze misschien overlopen worden, maar dat dit een hoger doel dient. Betrek de grootste criticaster door hem of haar te vragen alle goede acties door spelers op een nieuwe plek te noteren;

9. Wat als het escaleert? 
Spreek een ouder die buiten zijn boekje gaat slechts kort aan tijdens de wedstrijd. Er staan andere ouders bij en jij bent druk met de wedstrijd. Geef een korte, non-verbale reactie of vraag na de wedstrijd even verder te spreken. ‘Ik begrijp dat u zo betrokken bent bij de wedstrijd, maar...’

10. Ouders van de tegenpartij.
Die zijn de verantwoordelijkheid van de coach van de tegenpartij. Vraag deze zo nodig op te treden.

Over de schrijver
Wij maken trainers, coaches en spelers veel beter.
Reactie plaatsen