Aanvoerders: rol en support

De aanvoerder heeft een belangrijke leiderschapsrol voor, tijdens en na het hockeyen. Welke rol verwacht de vereniging precies van de aanvoerder? En wat verwachten de spelers? Spreek samen duidelijk uit wat de verwachtingen zijn. Maak hierover ook afspraken.

Als aanvoerder ben je bijvoorbeeld:
- Het aanspreekpunt tijdens de hockeywedstrijd en verantwoordelijk voor je team;
- Het verlengstuk van de coach;
- De spreekbuis van het team naar anderen;
- Het aanspreekpunt van het team voor de vereniging;
- Een voorbeeld voor anderen;
- Degene die teamgenoten aanspreekt op hun gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd.

Hoe kun je aanvoerders begeleiden?
Gedurende het seizoen zijn er meerdere momenten om met de aanvoerders binnen de hockeyvereniging aan de slag te gaan. Zorg dat zowel het bestuur, de trainer/coach, als het team een moment inruimt om afspraken te maken met de aanvoerder.

Het bestuur
- Organiseer aan het begin van het seizoen een avond met bijvoorbeeld de jeugdcommissie en alle aanvoerders.
- Maak als bestuur duidelijk waar de hockeyvereniging voor staat. Wat verwacht je van de aanvoerder voor, tijdens en na het hockeyen?
- De aanvoerder van het eerste team kan als voorbeeld dienen en in gesprek gaan met de jeugdige aanvoerders.
- Organiseer eventueel in de loop van het seizoen een nieuwe aanvoerdersavond om ervaringen uit te wisselen.

Het hockeyteam
Maak aan het begin van het seizoen met het team duidelijke afspraken over de rol van de aanvoerder. Wat is zijn/haar rol tijdens de wedstrijd? En wat is precies zijn/haar rol erbuiten? Voer dit gesprek met het hele team. Zo zorg je dat iedereen achter de aanvoerder en de afspraken staat en weet wat hij/zij kan verwachten.

De hockeytrainer en/of coach
Voer als trainer en/of coach gedurende het seizoen een aantal gesprekken met je aanvoerder. Bijvoorbeeld:
- Voer een eerste gesprek in zijn/haar rol als aanvoerder. Kan de aanvoerder de rol aan? Voelt hij of zij zich gemakkelijk in de rol? Waar kun jij als coach nog extra ondersteunen?
- Voer regelmatig tussendoor een gesprek. Bespreek de rol van de aanvoerder en stel deze zo nodig bij.
- Voer halverwege het jaar een gesprek om te evalueren: wat gaat goed, wat kan beter?- Voer aan het einde van het seizoen een afsluitend gesprek.

Wat is het resultaat?
Het resultaat van de verschillende bijeenkomsten en gesprekken: een zelfverzekerde en goed geïnstrueerde aanvoerder per team! De aanvoerder weet dat het bestuur, het team en de hockeycoach achter hem/haar staan. Zo kan hij/zij zijn/haar rol beter vervullen en waar nodig medespelers aanspreken.

Over de schrijver
Wij maken trainers, coaches en spelers veel beter.
Reactie plaatsen