Vraag een demo aan

  • Alle kennis op één plek.
  • Minder verloop van trainers en coaches.
  • Sponsoren activeren in de app.
  • Meer tijd om te focussen op de inhoud, de organisatie staat met HockeyFood.
  • In te richten naar wens en smaak, met eigen persoonlijke clublook.
  • Borgen van continuïteit bij wisselingen in technisch kader.
  • Duidelijke rode lijn in de jeugdopleiding.
  • Leerlijnen op maat voor elke lijn. Zaal en veld. Voor zowel coaches als trainers.
  • Investeer niet in externe- maar in eigen clubtrainers en coaches.
  • Zelf oefenstof toevoegen en leerlijnen bouwen en/of aanpassen.
50%
Vraag een demo aan als je bijvoorbeeld een bestuursfunctie/commissie bekleed binnen jouw club.
Nu aanvragen