Ken je rol als hockeytrainer of coach bij pestgedrag
15 mei 2022 

Ken je rol als hockeytrainer of coach bij pestgedrag

Veel mensen zijn wel eens betrokken geweest bij pestgedrag of de gevolgen daarvan. Dit kan zijn als slachtoffer, dader, maar ook als getuige. Als hockeytrainer/coach heb je een nadrukkelijke rol bij het voorkomen van pestgedrag binnen je team.

De basis hiervoor wordt mogelijk gevormd door regels, maar zeker ook door de omgang van de hockeytrainer/coach met zijn of haar spelers. 

Probeer te signaleren
Het eerste wat een hockeytrainer of coach moet doen, is het pesten signaleren. Is iemand een buitenbeentje in de groep, dan is dat tijdens trainingen en wedstrijden niet altijd te merken. Vaak ligt de oorzaak in de hockeykwaliteiten van het slachtoffer. Als die aanmerkelijk minder zijn dan die van de rest heeft dat zijn weerslag op de positie van het slachtoffer. In een wedstrijd zal de hockeyspeler niet snel betrokken worden in het spel, en bij het bepalen van teams voor een training wil niemand graag met hem/haar in een groepje zitten.

Sta boven het pestgedrag
Iemand die gepest wordt, komt al vrij snel in een vicieuze cirkel terecht. Daar is het moeilijk uit ontsnappen, omdat een slachtoffer niet begrijpt dat het zelf onbewust pestgedrag oproept. Daarom moet de oplossing van buitenaf komen. Voor het functioneren van een team is het dus van groot belang dat een hockeytrainer of coach boven het pestgedrag staat.

Vaak dezelfde, verstrekkende gevolgen
Het slachtoffer van pesterijen zal nooit op zijn/haar werkelijke niveau kunnen presteren. Pesten kent namelijk vrijwel altijd dezelfde gevolgen

  • Het slachtoffer stopt veel energie in het probleem en kan zich niet concentreren
  • Er komen psychosomatische klachten zoals hoofd- en buikpijn
  • Het slachtoffer voelt zich bedreigd en wordt onzeker
  • Er ontstaat een negatief zelfbeeld met alle gevolgen van dien.

Zoek de oplossing niet bij het slachtoffer
Omdat de oorzaak van het pestgedrag vaak is terug te voeren op het slachtoffer zelf, ligt het vaak voor de hand om daar de oplossing te zoeken. Dat is echter de verkeerde gedachte. Een hockeytrainer of coach moet in het team namelijk zorgen voor emotionele veiligheid. Door zichzelf respectvol op te stellen naar alle spelers, ook diegenen die over minder hockeykwaliteiten beschikken, ontstaat een betere onderlinge sfeer.

Verantwoordelijkheid ook naast het hockeyveld
Wordt er eenmaal gepest, dan is het van belang de pester op zijn/haar gedrag aan te spreken. Dat moet niet alleen op het hockeyveld gebeuren, maar ook daarbuiten. De verantwoordelijkheid ligt dus niet alleen bij een trainer en coach, maar ook bij de vereniging, de ouders en andere betrokkenen.

Train ook eens op samenwerken
Ook helpt het om niet alleen competitieve elementen te trainen. In plaats van een oefening waarbij er een beloning is voor de snelste, beste of technisch meest vaardige, loont het ook om te trainen op samenwerken.

Over de schrijver
Wij maken trainers, coaches en spelers veel beter.
Reactie plaatsen