Vier basisprincipes voor een goede hockeytrainer. Deel 1: Structureren
17 oktober 2022 

Vier basisprincipes voor een goede hockeytrainer. Deel 1: Structureren

Vier basisprincipes voor een goede hockeytrainer. 
Principe 1: Structureren

De Basisprincipes 
Afke van der Wouw (sportpsycholoog) heeft deze vier inzichten verwerkt in een mindmap.
 

 


Mindmap: Basisprincipes van hockeytraining geven 

Principe 1: Structureren
Het gaat hierbij niet om het structureren van techniek en tactiek, maar om het structureren van een veilig en plezierig leerklimaat. Denk dan bijvoorbeeld aan het uitspreken van elkaars verwachtingen, waarin het van belang is dat er duidelijkheid en helderheid wordt gecreëerd voor de ouders, hockeyspelers, coach en trainer. Dit lijkt simpel, maar hier gaat het geregeld mis. 

Wanneer doe je dit? En naar wie spreek je de verwachtingen uit? Voor de coach en trainer is het handig om met zowel de ouders als de spelers af te stemmen wat de verwachtingen zijn. Zowel van de trainer naar de ouders, als van de ouders naar de coach. Denk hierbij aan verwachtingen over simpele zaken zoals waar en hoe laat te verzamelen voor trainingen en hockeywedstrijden, maar ook andere zaken zoals:

  1. Hoe gaan wij in ons hockeyteam met elkaar om?
  2. Wat doe je als ouder als je het niet eens bent met de beslissingen van de hockeytrainer?
  3. Wat voor houding verwacht je van een geblesseerde speler?

Door deze verwachtingen aan het begin van het seizoen uit te spreken weet iedereen waar hij aan toe is en kan er later op deze verwachtingen worden teruggekomen. Daarnaast zorgt het uitspreken van duidelijke verwachtingen ervoor dat ouders en hockeyspelers elkaar eerder durven aan te spreken en elkaar beter begrijpen.

Het belang van hockey afspraken
Let erop dat je tijdig en voldoende aandacht besteed aan het maken van (team)afspraken. Dit is een logisch vervolg op het uitspreken van verwachtingen. Van belang is om dit samen te doen. Uit onderzoek van Smoll en Smith is namelijk gebleken dat de kans dat mensen zich aan afspraken houden vergroot wordt wanneer zij inspraak hebben in het maken van deze afspraken en publiekelijk verklaren zich hieraan te zullen houden. Betrek je hockeyspelers dus bij het maken van afspraken!

Je kunt nog zulke goede regels vaststellen, maar hoe vaak gebeurt het niet dat ze na verloop van tijd volledig in de vergetelheid raken? Het is daarom ook raadzaam de afspraken op zo’n manier vast te leggen dat het team er regelmatig (bewust en onbewust) aan wordt herinnerd. Zo kan het helpen om even een reminder te mailen tijdens de winterstop of de afspraken structureel als afbeelding van je WhatsApp-groep in te stellen. Een ander voorbeeld: nadat iedereen het eens was geworden over de teamcode, werden de afspraken op een flap over-vel geschreven. Vervolgens moest elke hockeyspeler en iedere begeleider een handtekening achterlaten op het vel om aan te geven dat ze zich persoonlijk aan de afspraken committeerden.

Ook al zijn de afspraken gemaakt en de verwachtingen uitgesproken, regels zullen toch weleens overtreden worden. Hoe ga je hier dan mee om? Als je ook hierover samen met jouw spelers vooraf afspraken hebt gemaakt, is de kans op weerstand het kleinst. Wat vinden jouw spelers dat een consequentie zou moeten zijn van (structureel) te laat komen op een hockeytraining? Een mooi voorbeeld van een mogelijke aanpak: een trainer gaf aan dat de jonge spelers zelf bedacht hadden dat iemand best te laat kon komen op de training, maar dat diegene dan wel een appeltaart moest bakken voor de rest van het team. Hoewel deze creatieve regel de wenkbrauwen op het eerste gezicht misschien doet fronsen, was het effect er niet minder om. De spelers gingen elkaar aanspreken en scherp houden op de regels, met als gevolg dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid werd, en niet meer alleen die van de hockeytrainer.

Over de schrijver
Wij maken trainers, coaches en spelers veel beter.
Reactie plaatsen