11 gouden regels voor iedere hockeytrainer of coach
21 maart 2024 

11 gouden regels voor iedere hockeytrainer of coach

De 11 gouden regels voor iedere hockeytrainer of coach:

 1. Maak echte hockey oefeningen;
 2. Coach op wat goed gaat; vermijd negatieve coaching;
 3. Stimuleer om forehand en backhand te trainen;
 4. Creëer succesbeleving; veel kunnen scoren;
 5. Speel kleine partijvormen;
 6. Laat niveau tegen niveau spelen;
 7. Laat keepers veel mee hockeyen;
 8. Techniek; veel herhalingen in diverse omstandigheden;
 9. Inzicht; daag spelers uit eigen keuzes te maken;
 10. Stel neutrale en open vragen;
 11. Zorg voor plezier tijdens trainingen.

Regel 1 Maak echte hockey oefeningen
Hockey is "ervaren" 

Door spelers in een echte hockey oefening te laten spelen leren zij om verschillende wedstrijdsituaties te herkennen en daarin zelf de juiste keuzes te maken. Wij gaan ervan uit dat spelers het spel het beste leren door het zoveel mogelijk te spelen en te ervaren. Je kunt het vergelijken met autorijden. In een auto kun je leren sturen, maar dan leer je alleen sturen. Als je eenmaal de weg op gaat krijg je ook te maken met andere omstandigheden. Je leert het uiteindelijk door het te ervaren, zo is het ook bij hockey.

Door spelers in een echte situatie te zetten, leren zij om in verschillende omstandigheden steeds beter de juiste keuzes te maken. Dit houdt in dat de spelers in een omgeving worden gezet die te vergelijken is met een wedstrijdsituatie. Het spel heeft richting; er kan ergens gescoord worden. Het spel heeft regels, een team moet kunnen winnen en ze spelen vanuit een formatie. Spelers staan hierbij op de positie waarin ze in de wedstrijd ook staan en doen de handelingen die ze ook in een wedstrijd moeten doen. Bijvoorbeeld kijkgedrag, door bewegen, richting van de pass etc.

Hieronder vind je een aantal tips om echte hockey oefeningen te maken:
 - In het spel is richting nodig. Er kan ergens gescoord worden.
 - Zorg dat het spel de juiste regels heeft.
 - Spelers moeten aanvallen, maar ook verdedigen.
 - Er zijn tegengestelde belangen nodig. Dit houdt in dat er altijd een team kan winnen.
 - Laat spelers spelen vanuit een formatie. Hierdoor leren zij vanuit hun positie op het veld te spelen en in deze positie keuzes te maken die zij ook in de wedstrijd zullen doen.

Regel 2 Coach op wat goed gaat: vermijd negatieve coaching
Positief coachen 
Een positieve benadering van spelers heeft een beter resultaat dan een negatieve. Een positieve benadering zorgt er voor dat spelers een hogere motivatie krijgen om iets zo goed mogelijk te doen. Een voorbeeld: indien een speler een compliment krijgt en zijn teamgenoten zien dat compliment, dan willen de andere spelers ook een compliment en zullen het eerste voorbeeld volgen.

Wees concreet 
Positief coachen doe je door specifiek en concreet te benadrukken wat een speler zo goed heeft gedaan. Kreten als ‘fantastisch’, ’prima’ en ’klasse jonge’ zijn mooie kreten en kunnen een speler stimulans geven maar dit is geen specifieke coaching. Een beter voorbeeld van specifieke coaching is: ‘goede pass met je push uit loop!’

Hieronder een aantal zaken die kunnen helpen aan positieve coaching:
 - Zorg dat je specifiek bent in je coaching.
 - Coach op dingen die goed gaan.
 - Spreek op hetzelfde niveau als de speler dus maak gebruik van kindertaal.
 - Zorg dat je een open positieve houding aanneemt.

Regel 3 Stimuleer om forehand en backhand te trainen
Vergroot de kans op succes 
Stimuleer spelers om tweezijdig te worden. Om aanvallend en dominant positiespel te spelen en is het van belang dat spelers een hoge handelingssnelheid beheersen. Om dit te kunnen beheersen is het gebruiken van forehand en backhand van essentieel belang en zal het uiteindelijk de kans op succes vergroten.

Natuurlijke situaties 
Om spelers tweezijdig te maken zorgen wij ervoor dat zij ook in situaties worden gezet waarin het natuurlijk is om de bal met de minder sterke kant te spelen. Er zijn veel verschillende techniekoefeningen waarmee je dit kan trainen. Een pass-en-dribbelvorm kun je bijvoorbeeld beide kanten laten uitvoeren waardoor je zowel backhand als forehand traint. Daarnaast is het goed om in spelsituaties het spelen met de minder sterke kant te stimuleren.

Hieronder een aantal zaken die kunnen helpen bij het stimuleren van tweezijdigheid:
 - Creëer situaties waarin zowel backhand als forehand gebruikt worden.
 - Coach de spelers positief als ze met hun mindere kant passen en/of schieten.
 - Verschillende posities tijdens partijvormen.

Regel 4 Creëer succesbeleving: veel kunnen scoren
Motivatie voor spelers 
Het is belangrijk dat spelers gemotiveerd zijn en daardoor het uiterste uit zichzelf proberen te halen. Een onderdeel van het motiveren van spelers is het creëren van een succesbeleving. Voor succes is het belangrijk dat oefeningen bij spelers lukken. Als oefeningen voor spelers te moeilijk zijn zal het succes beperkt blijven waardoor spelers niet het maximale uit de oefening halen.

Uitdaging 
Zorg er dus voor dat de oefeningen die je doet in het begin niet te moeilijk zijn voor de spelers. Begin makkelijk en maak het daarna pas moeilijker. Laat ze eerst succes hebben om te laten weten dat het lukt en zorg daarna dat ze uitgedaagd worden door de oefening moeilijker te maken.

Hieronder een aantal zaken die kunnen helpen bij het creëren van succesbeleving:
 - Zorg dat spelers veel kunnen scoren.
 - Spelers moeten een goede kans hebben, dus maak de ruimtes eerst groot.
 - Kleine vormen zorgen voor veel balcontacten bij spelers.
 - Niet te veel regels.
 - De doelstelling moet haalbaar zijn, maar ook uitdagend. De doelstelling moet niet te makkelijk behaald worden.

Regel 5 Speel kleine partijvormen 
Veel balcontacten 
Het is belangrijk dat de spelers technisch vaardig zijn en dat zij een uitstekende balbehandeling hebben voor aanvallend positiespel. Hiervoor is het belangrijk dat de spelers veel balcontacten maken en dit wordt gedaan door veel kleine partijen te spelen. Veel balcontacten betekent veel herhalingen en daardoor de kans om de technische vaardigheid te ontwikkelen.

Wedstrijd écht 
Vier tegen vier spelen is een vorm die de eerste stap vormt naar het uiteindelijke elf tegen elf. Bij vier tegen vier hebben de spelers namelijk drie verschillende richtingen. Spelers kunnen links, rechts en vooruit spelen waardoor het wedstrijdecht lijkt. Ook is dit de kleinste vorm waarbij je spelers in verschillende linies kunt laten spelen.

Hieronder een aantal voordelen en aanwijzingen voor een kleine partijvorm:
 - Spelers maken veel balcontacten.
 - Veel herhalingen.
 - Veel inzichtelijke keuzes (links, rechts, vooruit).
 - Het is overzichtelijk voor spelers.
 - Speel korte partijen, hierdoor krijg je vaak weer een 0-0 stand en hebben de spelers weer een nieuwe uitdaging. Je kan beter drie keer vijf minuten spelen dan één keer vijftien.

Regel 6 Laat niveau tegen niveau spelen
Ieder op eigen niveau 
Om het maximale uit spelers te halen is de motivatie een belangrijk onderdeel. Een onderdeel is dat spelers uitgedaagd blijven. Spelers die onder hun niveau spelen zullen het spel over het algemeen minder aantrekkelijk vinden en hiervoor wil je waken. Om spelers maximaal uit te dagen laten wij de spelers die fysiek en hockeyend gelijk aan elkaar zijn een paar keer per week met elkaar hockeyen. Dit geldt tevens voor de minder goede hockeyers. Als deze constant met veel betere hockeyers spelen, sneeuwen ze onder en komen bijna niet aan de bal. Dus ook voor minder goede hockeyers is het belangrijk om met elkaar te hockeyen.

Maximale uitdaging 
Streef naar de maximale ontwikkeling van een speler. Op training kan dit door de betere bij elkaar te zetten en tegen elkaar te laten hockeyen.

Hieronder een aantal tips die kunnen helpen om spelers op hun eigen niveau te laten spelen:
 - Zet een speler naar een hogere leeftijdscategorie.
 - Differentieer in je training. Dus de beste tegen de beste (duel 1:1).
 - Zet de beste zes spelers bij elkaar en de mindere zes ook.
 - Pas je eisen per speler aan (bv. 1 keer raken bij beste en 3-4x bij de mindere)

Regel 7 Laat keepers veel meehockeyen
Bredere ontwikkeling 
Het is van belang dat keepers op jonge leeftijd al leren om mee te hockeyen. Hierdoor verbetert hun bewegingsvaardigheid en het inzicht en ontwikkelen zij zich uiteindelijk op een breder vlak.

Bewegingsvaardigheid 
Vooral op jonge leeftijd is het verstandig dat keepers mee hockeyen. Op deze leeftijd leren spelers het beste om hun bewegingsvaardigheid te verbeteren. Voor keepers is het daarom goed om gedurende hun periode in de E- en D-jeugd vaak te hockeyen.

Hieronder een aantal voordelen waarom een keepers beter kunnen mee hockeyen:
 - Op jonge leeftijd ontwikkelen zij hun bewegingsvaardigheid.
 - Ontwikkelen inzicht in het hockey.
 - Leren om goed te passen en meenemen.
 - Worden breder opgeleid dan enkel alleen als keeper.

Regel 8 Techniek: veel herhalingen in diverse omstandigheden
Techniek is veel doen 
Schenk in de opleiding veel aandacht aan de technische vaardigheid van de spelers. Om aanvallend en dominant hockey te spelen is het van belang dat iedere speler een uitstekende technische vaardigheid heeft. Techniek train je door heel veel te hockeyen en wanneer een speler vaak oefent, zal het steeds beter gaan.

Aanleren van techniek 
Als je de techniek van een speler wilt verbeteren is het een vereiste dat spelers veel balcontacten maken. Zorg er dus voor dat de spelers veel de bal raken. In eerste instantie is het verstandig om de weerstand laag te houden. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld een pass-en-dribbelvorm gebruiken zonder weerstand. Later kun je de weerstand verhogen door er een verdediger bij te zetten. Dit kan ook met bijvoorbeeld het aanleren van een passeerbeweging. Eerst zonder weerstand en later een één tegen één duel. Uiteindelijk kun je de techniek in een wedstrijdvorm toetsen. Maak hierbij gebruik van kleine partijvormen zoals vier tegen vier, waarbij ze veel de bal raken.

Hieronder een aantal zaken waardoor je techniek goed kan aanleren:
 - Maak voor jezelf concreet hoe de technische vaardigheid uitgevoerd moet worden.
 - Zorg voor veel balcontacten en herhalingen van de technische vaardigheid (bv. passen).
 - Begin met een lage weerstand en verhoog deze later.
 - Zorg voor uitdaging, maak gebruik van verschillende vormen en variaties.
 - Ga bij passen en meenemen niet alleen voor de forehand maar ook voor de backhand.
 - Maak gebruik van kleine partijvormen.

Regel 9 Inzicht: daag spelers uit eigen keuzes te maken 
Daag spelers uit zoveel mogelijk eigen keuzes en beslissingen in het veld te maken. Omdat spelers eigen keuzes leren maken in het veld blijft het spel onvoorspelbaar en leren spelers creatieve oplossingen te vinden.

Regel 10 Inzicht: stel neutrale en open vragen
Je kunt spelers pas eigen keuzes laten maken als zij in een organisatie worden gezet waarin ze ook daadwerkelijk keuzes moeten maken. Als trainer en/of coach heb je in die organisatie een begeleidende rol. Neem een afwachtende houding aan, waardoor je het spel neutraal kunt bekijken. Indien je een verbeterpunt ziet, stel dan een open/neutrale vraag aan de speler in plaats van dat je het antwoord voorzegt. Een voorbeeld hiervan is: Waar ligt de ruimte waardoor je kan scoren? Hierdoor leren spelers zelf mee te denken naar oplossingen.

Hierbij een aantal tips die kunnen helpen bij het maken van eigen keuzes en het stellen van vragen:
 - Zorg ervoor dat je als trainer niet alles gaat voorzeggen.
 - Neem een afwachtende houding aan en begeleid vervolgens het spel.
 - Durf ook uit het spel te stappen waardoor je overzicht krijgt.
 - Laat spelers nadenken over de juiste keuzes en oplossingen.
 - Vraag als trainer niet teveel. Probeer van te voren al te bedenken welke oplossingen ze moeten zoeken. Dit kan gekoppeld zijn aan de doelstelling.
 - Spreek op een neutrale/open toon met spelers waardoor ze zich veilig voelen en antwoord durven geven.

Regel 11 Zorg voor plezier tijdens trainingen
Zorg voor een veilig gevoel 
Zorg ervoor dat spelers het maximale uit zichzelf proberen te halen. Het is dan ook belangrijk dat spelers zich veilig en thuis voelen bij een club. Hierdoor kan een speler maximaal presteren en met plezier hockeyen.

Gouden regels voor plezier 
Een speler heeft plezier in het hockey doordat er zoveel mogelijk situaties gecreëerd worden waarin spelers aan het hockeyen zijn, worden uitgedaagd, veel kunnen scoren en zij veel met de bal aan het werk zijn. Plezier wordt dus eigenlijk gecreëerd door je te houden aan de 11 gouden regels.

Over de schrijver
Reactie plaatsen