De algemene gegevens

Naam: HockeyPraktijk BV
Adres: Europaplein 79B
Plaats: Amsterdam
KVK nr.: 66936551
BTW nr.: NL 856759715B01
E-mailadres: support@hockeypraktijk.nl

Toelichting

Middels deze privacyverklaring word je geïnformeerd hoe HockeyPraktijk BV je persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. HockeyPraktijk BV respecteert de privacy van al haar klanten en de gebruikers van haar website. HockeyPraktijk BV gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie en alles wordt vertrouwelijk behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van HockeyPraktijk BV. Wees je er dus van bewust dat HockeyPraktijk BV niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de websites van HockeyPraktijk BV.


Persoonsgegevens die worden verwerkt

De persoonsgegevens die binnen HockeyPraktijk BV kunnen worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, achternaam;
 • Contactinformatie: adres, e-mail, telefoonnummer;
 • Betaalinformatie; Bankrekeningnummer;
 • Andere informatie die u vrijwillig besluit te delen met ons: social media accounts, login ID, IP-adres, feedback en meningen.


Hoe komt HockeyPraktijk aan jouw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die HockeyPraktijk BV verwerkt worden door jou zelf verstrekt middels bijvoorbeeld het invullen van een formulier (voor het aanvragen van een gratis dienst of product, door de inschrijving op de nieuwsbrief of door gebruik van het contact formulier) op de website of doordat je gebruik maakt van de diensten van HockeyPraktijk BV.


Wat is het doel van de verwerking van de persoonsgegevens

 • Aanmelden en verifiëren / authenticeren van gebruikers van de Diensten;
 • Communicatie tussen HockeyPraktijk BV en websitebezoekers;
 • Opmaken en versturen van facturen;
 • Spampreventie;
 • Het versturen van nieuwsbrieven via e-mail;
 • Analyse van statistieken en optimalisatie van de Diensten.


Zaken automatisch geregeld

HockeyPraktijk BV neemt besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HockeyPraktijk BV) tussen zit.
HockeyPraktijk BV gebruikt een email automation programma.


Hoe lang HockeyPraktijk gegevens bewaart

HockeyPraktijk BV bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Zolang je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief bewaart HockeyPraktijk BV jouw gegevens. Mocht je je uitschrijven dan worden jouw gegevens na verloop van tijd verwijderd. Als jij een product/dienst bij HockeyPraktijk BV hebt afgenomen bewaren wij jouw gegevens 7 jaar vanwege de fiscale bewaarplicht.


Delen met anderen

HockeyPraktijk BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden. HockeyPraktijk BV verstrekt je persoonsgegevens aan derden alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van HockeyPraktijk BV, wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HockeyPraktijk BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt HockeyPraktijk BV gegevens:

 • Administratiekantoor – gebruikt de inkoop-en verkoopfacturen om de BTW-aangifte te doen.
 • Facturatieprogramma – gebruikt bedrijfs- en/of persoonsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen.
 • Partij voor hosting van de website en e-mail – Zij zorgen dat de website goed functioneert, HockeyPraktijk goed bereikbaar is per mail en dat de beveiliging hieromtrent in orde is. De gegevens zijn geanonimiseerd zichtbaar.
 • E-mail automation programma – Voor de verwerking van inschrijving nieuwsbrief, aanmelden diensten, aanvraag e-book/ checklist. Hiervoor heeft het programma je voornaam en mailadres nodig. Adresgegevens zijn alleen nodig bij het afnemen van een dienst.
 • Virtual Assistant – assisteert HockeyPraktijk BV o.a. met verwerking van gegevens welke nodig zijn voor je aanmelding, inschrijving of facturering of afhandeling vragen.
 • Creative Digital Agency – assisteert HockeyPraktijk BV o.a. bij online advertising.
 • Facebook Custom Audiences – HockeyPraktijk BV deelt gegevens die verkregen zijn via website of verkoop met Facebook om gericht gesponsorde berichten te kunnen weergeven die aansluiten op jouw interesses.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door HockeyPraktijk BV in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar support@hockeypraktijk.nl. HockeyPraktijk BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op je verzoek reageren.


Bezwaar maken op verwerking

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HockeyPraktijk BV en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij HockeyPraktijk BV een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Recht op indienen klacht

HockeyPraktijk BV wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat HockeyPraktijk BV niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van HockeyPraktijk BV wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan HockeyPraktijk BV hiermee de website en eventuele advertenties te optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die HockeyPraktijk BV gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Daarnaast worden de cookies ingezet om advertentie campagnes verder te optimaliseren.


Functionele en analytische cookies

HockeyPraktijk BV maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website HockeyPraktijk BV. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft HockeyPraktijk geen toestemming te vragen.


Google Analytics

Via de website van HockeyPraktijk BV wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. HockeyPraktijk BV gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. HockeyPraktijk heeft hier geen invloed op. HockeyPraktijk BV heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


Advertentie cookies

HockeyPraktijk BV gebruikt online advertenties om haar producten/diensten onder de aandacht te brengen. Dit doen we het liefst zo gericht mogelijk om jou geen onnodige advertenties te tonen. HockeyPraktijk BV maakt hiervoor gebruik van Facebook Custom Audiences.

Voor meer informatie over wat Facebook met opgeslagen data doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Facebook. HockeyPraktijk heeft Facebook geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Facebookdiensten.


Social media buttons

Op de website van HockeyPraktijk BV zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. HockeyPraktijk BV heeft daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van het betreffende social mediakanaal om te zien wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.


Beveiligen

HockeyPraktijk BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van HockeyPraktijk BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door HockeyPraktijk BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via support@hockeypraktijk.nl.


Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 1 december 2021.