Indeling breedtelijn jeugd overwegingen
03 mei 2024 

Indeling breedtelijn jeugd overwegingen


 • De indeling van de jeugdteams bij 018-016-014-012 lijnen is een jaarlijkse taak van de Jeugdcommissie.
 • Streef naar een evenwichtige indeling voor alle categorieën en naar teams met min of meer gelijkwaardige spelers/speelsters.
 • Plaats de spelers met vergelijkbare motivatie, hockeyinteresse en beoordeling zo veel als mogelijk bij elkaar.
 • Let daarnaast er ook op dat de persoonlijkheden/karakters bij elkaar passen en uiteraard kan een team niet uit alleen verdedigers of aanvallers bestaan.
 • Binnen de breedtelijn staat hockeyplezier voorop.
 • Bij de teams vanaf de 3e klasse ligt over het algemeen meer nadruk op plezier en ontspanning terwijl bij de teams tot en met de 2e klasse meer accent ligt op prestatie.
 • Ieder seizoen komt de teamindeling opnieuw tot stand en ligt alles weer open.
 • Een speler kan het huidige seizoen in een hogere-/lagere klasse kan spelen dan het seizoen daarvoor.
 • Het kan ook zijn dat een speler in een ander teamnummer wordt ingedeeld, dus het huidige seizoen in bijvoorbeeld J014-4 en het volgende seizoen in bijvoorbeeld J014-5 of J014-3.

Factoren die van invloed zijn op de teamindeling

 • Verhouding 1e jaars-/2e jaars
 • Positie
 • Beoordeling
 • Persoonlijkheid
 • Persoonlijke wensen

Verhouding 1e jaars-/2e jaars

 • Laat teams tot en met de 2e klasse vrijwel altijd uit 1e jaars & 2e jaars spelers bestaan.
 • Streef naar een verhouding die zoveel als mogelijk 50/50 is.
 • Binnen de teams vanaf de 3e klasse kan een team geheel uit 1e - of 2e jaars spelers bestaan.
 • Dit laatste kan ook gelden voor de 018- en 016-jeugd.

Positie

 • Houd bij de teams tot en met de 2e klasse rekening met een goede bezetting van alle posities.
 • Het aanbod van spelers/-sters in combinatie met de kwaliteit kan met zich meebrengen dat een speler in een lagere klasse wordt ingedeeld.

Beoordeling

 • Trainers en coaches vullen twee keer per jaar een beoordelingsformulier in.
 • Bijvoorbeeld één voor de kerstvakantie en één voor de meivakantie.
 • De beoordeling van de coach & trainer is altijd een beoordeling binnen een team. Dat betekent dat een speler de beste kan zijn van haar/zijn team, maar niet binnen de gehele lijn.
 • Laat de spelers/speelsters daarom regelmatig tijdens trainingen bekijken en beoordelen door de trainerscoördinator.
 • De trainerscoördinator beoordeelt de kwaliteiten op basis van de gehele lijn.
 • Laat de lijncoördinatoren ook regelmatig bij de wedstrijden en trainingen kijken. Zij kijken, net als de trainerscoördinator, naar de kwaliteiten ten opzichte van de gehele lijn.
 • Als je als club beschikt over leden met relevante hockeyervaring, vraag die dan ook om te kijken bij wedstrijden en trainingen.
 • Gebruik de beoordelingen van al deze beoordelaars als input voor de indeling van de teams.

Persoonlijkheid

 • De teamsamenstelling maakt veel uit als het gaat om het succes van het team.
 • Dat bekent dat je bij de teamindeling ook moet kijken of de spelers bij elkaar passen qua persoonlijkheid.
 • Het is de kunst om sporters samen te brengen die samen het beste team vormen.

Persoonlijke wensen

 • Laat spelers aan het einde van het seizoen hun wensen kenbaar maken.
 • Kijk als jeugdcommissie of je aan deze wensen kan voldoen (dat lukt helaas niet altijd).
 • Laat spelers die graag bij vrienden ingedeeld willen worden dat aangeven.
 • Voldoe als club aan deze vriendenverzoeken als deze door alle vrienden ingediend zijn en de vrienden elkaar noemen.
 • Verzoek om bij vrienden te worden ingedeeld kan betekenen dat een speler daardoor in een lager-spelend team wordt ingedeeld.
 • Deel spelers in op het niveau van de laagst beoordeelde vriend.
 • Deel spelers die hebben gekozen om er vol voor te gaan, zoveel mogelijk in bij vrienden. Bij deze groep is het speelniveau leidend.

Dit artikel is gebaseerd op, geïnspireerd door en een bewerking van het artikel 'Procedure Indeling Breedteteams' van BHV Push.

Over de schrijver
Reactie plaatsen