Teamafspraken

Waarom teamafspraken?
Verenigingsregels zijn vaak algemeen en breed geformuleerd. Op teamniveau kun je er als trainer/leider niet concreet iets mee. Dat kan wel door afspraken te maken tussen trainer, coach en spelers en eventueel ouders over het gedrag dat zij van elkaar verwachten. Daarbij kun je de verenigingsregels als basis gebruiken.

Het kunnen verschillende soorten teamafspraken zijn:

 1. praktische afspraken (verzameltijden, trainingstijden, afmelden);
 2. afspraken over het materiaal (kleding, trainingsmateriaal, kleedkamers);
 3. afspraken rond de wedstrijd (hoe gaan we om met de scheidsrechter en de tegenstander);
 4. gedragsafspraken (hoe gaan wij met elkaar om in het team).

Hoe maak je teamafspraken?
Maak aan het begin van elk seizoen als trainer/coach opnieuw afspraken met je team. Bij jeugdelftallen kun je hier ook de ouders bij betrekken. Net als bij de verenigingsregels, moeten de regels bekend en herkenbaar zijn. Hanteer geen regels die je oplegt, maar ga het gesprek aan om samen afspraken te maken. Wanneer de spelers erbij zijn betrokken houden zij zich er eerder aan. Neem in de voorbereiding voldoende tijd om tot goede afspraken te komen. Leg de afspraken vast: je kunt ze sturen per mail, maar ook vastleggen in een contract en door de spelers te laten ondertekenen.

Waar moet je rekening mee houden?
1. Houd het aantal regels/afspraken beperkt;
2. Sluit aan bij de verenigingsregels;
3. Formuleer de afspraken positief: spreek af wat je wel wilt, in plaats van wat je niet wilt;
4. Spreek af op welke manier goed gedrag wordt beloond en slecht gedrag bestraft;
5. Leg de afspraken met spelers en ouders vast, onderteken de afspraken eventueel gezamenlijk.

Onderstaand een voorbeeld van een contract met teamafspraken met jeugdspelers.

Afspraken met meisjes B2. (voeg hier categorie in: speler, ouder, trainer)

Wij, hockeyclub ABC, trainers X en coach Y, vragen je de afspraken goed door te nemen. Als je de afspraken ondertekend hebt, gaan wij er van uit dat je je ook aan de afspraken houdt.

Afspraken met naam speler. 

Ik

 1. kom gemaakte afspraken na;
 2. toon respect voor de scheidsrechter in woord en gebaar en accepteer zijn beslissingen;
 3. speel volgens de bekende en afgesproken spelregels;
 4. gedraag me sportief in en buiten het veld;
 5. geniet van een overwinning zonder de tegenstander te kleineren;
 6. feliciteer de tegenstander als zij hebben gewonnen;
 7. scheld niet op (mede)spelers en discrimineer geen andere spelers, leden/publiek;
 8. laat de kleedkamer na gebruik netjes achter;
 9. heb respect voor andermans eigendommen en blijf van andermans spullen af;
 10. toon respect voor trainers, coaches, bestuur en andere vrijwilligers;
 11. spreek andere spelers, leden, die zich niet aan de regels houden correct aan.

Naam:
Datum:
Handtekening:

Wij wensen je heel veel plezier toe bij onze gezellige en mooie vereniging!

Over de schrijver
Reactie plaatsen